Disclaimer

Bleebit verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Bleebit worden aangeboden. Hoewel de informatie met zorg wordt samengesteld aanvaardt Bleebit geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden van de op de website van Bleebit opgenomen informatie en tarieven. Eventuele wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Bleebit stelt alles in het werk om misbruik van de website en de daarop gepubliceerde informatie te voorkomen doch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden gedeeld.

Verwijzingen naar websites van derden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bleebit uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Bleebit worden onderhouden wordt afgewezen.